Chương trình Thị thực Tài Năng Quốc Tế – 858 Visa


Thông tin này nhằm cung cấp cho các ứng viên tiềm năng và các luật sư di trú ý tưởng về trình độ và chuyên môn cao mà chương trình thị thực Tài Năng Quốc Tế của chính phủ Úc đang tìm kiếm.

Úc đang tìm kiếm những cá nhân đặc biệt tài năng trong một loạt các lĩnh vực ư u tiên, những ngư ời có thể thể hiện một số khả năng sau:

 • mang lại những kỹ năng và kiến thức mới đặc biệt cho Úc
 • có tiềm năng tạo ra tác động kinh tế đáng kể
 • đã đư ợc quốc tế công nhận với tư cách là công ty dẫn đầu trong một trong những lĩnh vực ư u tiên
 • tạo ra việc làm, đặc biệt là trong các lĩnh vực lấp đầy khoảng trống nhân tài và chuỗi cung ứng quan trọng
 • thươ ng mại hóa các ý tư ởng trên quy mô lớn
 • hoạt động như một công ty để kết nối giữa cách ngành
 • tạo ra tác động với tư cách là một nhà đổi mới hoặc doanh nhân nối tiếp
 • có khả năng thu hút một mức lươ ng bằng, hoặc cao hơ n, Ngư ỡng thu nhập cao của Fair Work (AUD $158,500)

Các lĩnh vực ư u tiên

 1. Sản xuất tiên tiến
 2. Kinh doanh nông nghiệp và công nghệ nông nghiệp
 3. Kinh tế thông tư
 4. Quốc phòng
 5. Cơ sở hạ tầng và du lịch tài nguyên
 6. Dịch vụ tài chính & FinTech
 7. Lĩnh vực năng lượng
 8. Công nghệ không gian
 9. Công nghệ kỹ thuật số (DigiTech)
 10. Công nghệ Giáo dục

Điều kiện của thị thực

 • Hiện đang nổi bật và có thành tích được quốc tế công nhận về tính đặc biệt và thành tích xuất sắc trong một trong những lĩnh vực ưu tiên của Úc
 • Được xác nhận bởi một công dân Úc, một thường trú nhân Úc, một công dân New Zealand đủ điều kiện hoặc một công ty Úc có danh tiếng quốc gia trong lĩnh vực của người nộp đơn
 • Hãy là một người có lợi cho Úc
 • Có khả năng thành lập tại Úc trong một lĩnh vực ư u tiên
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ, tính cách và an ninh quốc gia

Quy trình ứng dụng

Bước Một: nộp đơn đăng ký trực tuyến,”Biểu thức Quan tâm” (EOI) với Global Talent.

Bước hai: Sau khi được mời, hãy nộp đơn xin thị thực trực tuyến qua ImmiAccount.


Contact us

Get in touch with us and send some basic info for a quick quote