Đợt Visa Tài Năng Quốc Tế tháng 5 năm 2022 – Phần 2


Visa tài năng quốc tế Phần 2 – Các yêu cầu về visa Tài Năng Quốc Tế và cách thành công trong việc nhận được thư mời vào VN

Điều kiện cho Thị thực tài năng toàn cầu

 • Hiện đang nổi bật và có thành tích đặc biệt được quốc gia công nhận là xuất sắc trong một trong những lĩnh vực ưu tiên của Úc.
 • Được đề cử bởi một công dân Úc, một thường trú nhân Úc, một công dân New Zealand đủ điều kiện hoặc một công ty của Úc có danh tiếng quốc gia trong lĩnh vực của người nộp đơn.
 • Là một người có lợi cho Úc
 • Có khả năng thành lập tại Úc trong một lĩnh vực ưu tiên.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, tư cách và an ninh quốc gia.

Có danh tiếng hiện tại

Ứng viên cần cung cấp bằng chứng để chứng minh họ hiện tại có danh tiếng trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Thành tích của họ không thể có từ cách đây quá lâu. Do thời gian xử lý EOI kéo dài hơn 12 tháng, nên cần phải cập nhật cho Bộ Di Trú về thành tích hiện tại của bạn kể từ khi nộp EOI, nếu một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua lâu quá kể từ lần nộp EOI đầu tiên của bạn.

Chính sách của Bộ Di Trú cũng cung cấp những điều sau:

Sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ phải được cấp bằng Tiến sĩ trong 3 năm qua để đáp ứng yêu cầu vẫn có danh tiếng trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu của họ tại thời điểm nộp đơn [….] Trong việc đánh giá ‘mức độ danh tiếng’ đối với sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ, những người ra quyết định nên xem xét liệu người nộp đơn có tiếp tục làm việc hoặc tham gia học tập trong lĩnh vực của họ (chẳng hạn như thông qua các nghiên cứu hoặc nghiên cứu được công nhận) nếu họ đã tốt nghiệp 12 tháng trở lên trước thời điểm nộp đơn.

Đạt được kỷ lục quốc tế được công nhận về những thành tích đặc biệt và xuất sắc

Theo hướng dẫn chính sách của Bộ Di Trú, trong bối cảnh thành tích chuyên môn, bằng chứng về những thành tích chuyên môn đặc biệt và xuất sắc có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Giải thưởng công nghiệp quốc tế hoặc quốc gia có uy tín
 • Tham khảo từ các nhà tuyển dụng (thường phải từ các giám đốc điều hành cấp cao tại các tổ chức quốc tế lớn)
 • Thư hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo ngành / lĩnh vực nổi tiếng
 • Các bài báo hoặc tạp chí và các thông tin công khai khác chứng thực thành tích của ứng viên
 • Diễn giả / người thuyết trình chính tại các hội nghị công nghiệp quốc tế
 • Bằng sáng chế đã đăng ký cho các thiết kế / phát triển / phát minh sáng tạo

Chuyển giao giữa các ứng viên thị thực tài năng quốc tế và các ứng viên xin thị thực có kỹ năng kinh doanh

Các ứng viên không tập trung chú trọng về công nghệ, nhưng các nhà hoạch định chiến lược và chủ chủ sở hữu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực mục tiêu có thể chứng tỏ những thành tích đặc biệt với tư cách là nhà điều hành cấp cao hoặc doanh nhân.

Doanh nghiệp nên bao gồm các đặc điểm như

 • Tập trung vào công nghệ và đổi mới
 • Phù hợp với một trong những lĩnh vực mục tiêu nhân tài toàn cầu
 • Đặc biệt thành công về mức tăng trưởng cao về doanh thu và / hoặc khả năng thu hút vốn đầu tư mạo hiểm hoặc tài trợ vốn cổ phần tư nhân

Ứng viên phải có khả năng chứng minh

 • Tinh thần kinh doanh
 • Ra quyết định điều hành
 • Sự thành công của doanh nghiệp là nhờ vào tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của ứng viên

Là một người có lợi cho Úc và có  khả năng tự lập

Hai tiêu chí trên đan xen lẫn nhau.

Chính phủ Úc sẽ chỉ xem xét để mời các ứng cử viên nộp đơn xin thị thực tài năng quốc tế khi họ có thể chứng tỏ rằng họ là một người có lợi cho Úc và sự thành công trong tương lai của Úc trong lĩnh vực chuyên môn mà ứng viên đã tuyên bố.

Mặc dù không có khung thời gian mà các ứng cử viên phải đến Úc và làm việc trong lĩnh vực chuyên môn được đề cử của họ, nhưng có kỳ vọng rằng – vì những thành tích đặc biệt của ứng viên – họ sẽ có thể thể hiện nhu cầu đáng kể về chuyên môn của mình thông qua các vị trí được trả lương cao ở Úc hoặc thông qua doanh nghiệp kinh doanh tương lai của họ ở Úc.

Đề cử bởi một người có trình độ phù hợp

Sẽ có lợi nhất khi người đề cử có kiến thức cá nhân về thành tích của ứng viên, mặc dù, trong bối cảnh chuyên nghiệp. Các đại biểu đánh giá EOI của ứng cử viên có thể không phải là chuyên gia trong lĩnh vực mục tiêu, do đó, việc có một người đề cử đáng tin cậy, có uy tín cao chứng thực các thành tích quốc tế đặc biệt bền vững của ứng viên, có danh tiếng hiện tại và khả năng đóng góp cho Úc là điều cần thiết để nhận được lời mời.

Đánh giá chung

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, Bộ Di Trú sẽ xem xét bức tranh tổng thể về ứng viên Thị thực Tài Năng Quốc Tế:

 • Một ứng viên là Giám đốc Công nghệ của một doanh nghiệp DigiTech quốc tế có thể không cần phải có một người đề cử đặc biệt mạnh.
 • Một ứng cử viên là nhân viên công nghệ cao cấp của một doanh nghiệp quốc tế, nhưng không hoàn toàn ở cấp điều hành cao sẽ được hưởng lợi từ sự chứng thực của một người đề cử giữ vị trí tương đối cao trong cùng lĩnh vực tại một doanh nghiệp quốc tế lớn.
 • Một ứng viên đang làm việc tại Úc tại một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực mục tiêu của người đề cử sẽ dễ dàng đáp ứng các tiêu chí mà họ sẽ là một người có lợi cho Úc và có thể tự thành lập.

Ashton Legal sẵn sàng hỗ trợ

Công ty đã được cấp gần 100 thị thực visa 858 cho khách hàng của mình, chúng tôi biết rằng mỗi ứng viên đều khác nhau và không có ‘khuôn mẫu’ nào phù hợp với tất cả các ứng viên. Expression of Interest (EOI) cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính đến những điểm nổi bật về chuyên môn của ứng viên, cũng như được chứng minh bằng bằng chứng mạnh mẽ, để đạt được kết quả thành công: lời mời nộp đơn xin thị thực.

Điều quan trọng nữa là phải chứng minh rằng bạn là một ứng cử viên đặc biệt mạnh mẽ để EOI của bạn được ưu tiên, tức là để tránh thời gian chờ đợi hơn 12 tháng trong giai đoạn đánh giá EOI.

Với kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trong việc nộp EOI để xin lời mời GTI cho khách hàng và các lần cấp thị thực tiếp theo, Ashton Legal tin tưởng rằng chúng tôi cũng sẽ có thể giúp bạn và gia đình bạn trên hành trình di cư đến Úc.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đủ điều kiện hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về thị thực Tài Năng Quốc Tế, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số + 612 7900 9570 hoặc globaltalent@ashtonlegal.com.

 


Contact us

Get in touch with us and send some basic info for a quick quote